LỜI GIỚI THIỆU VÀ CHIÊU MỘ TÌNH NGUYỆN VIÊN

- Giải chạy địa hình Trang An Marathon lần này hứa hẹn sẽ mang lại cho TNV những trải nghiệm mới mẻ, cũng như học hỏi được nhiều kỹ năng mới tại ngay thành phố tươi đẹp Đà Lạt, Lâm Đồng. Đây sẽ là cơ hội để các bạn giao lưu học hỏi, nâng cao khả năng của bản thân và trải nghiệm một môi trường làm việc quốc tế thật năng động và chuyên nghiệp.

- Và Chúng tôi luôn tin tưởng, Tình Nguyện Viên sẽ mang lại sự thành công cho giải chạy Trang An Marathon 2023 lần này.


QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM NHÓM TRƯỞNG

Quyền lợi nhóm trưởng

– Làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp.

– Nâng cao các kỹ năng mềm và cung cấp đầy đủ kiến thức qua các buổi tập huấn.

– Nhận Giấy Chứng nhận điện tử (E-Certificate) sau khi hoàn thành tốt công việc. Giấy chứng nhận điện tử với mục đích giảm thiểu giấy in bảo vệ môi trường.

– Nhận bảo hiểm TNV cho những ngày hỗ trợ sự kiện.

– Được chia sẻ, học hỏi, giao lưu và khám phá nhiều góc nhìn cuộc sống mới mẻ từ các bạn cùng tham gia tình nguyện và các chuyên gia của Sự kiện.

– Hỗ trợ ăn uống trong những ngày sự kiện.

– Nhận Áo thun TNV trong ngày sự kiện chính.

– Ưu tiên cộng tác trong các chương trình của VietNamJoy

– Công tác phí cho những ngày hỗ trợ sự kiện.

Yêu cầu

– Đã có kinh nghiệm trong các hoạt động Tình Nguyện.

– Khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt.

– Khả năng lãnh đạo.

– Khả năng nói trước đám đông.

– Kỹ năng làm việc nhóm.

– Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn của sự kiện

Trách nhiệm

– Tham gia các hoạt động tập huấn của Ban Tổ Chức (BTC).

– Trước sự kiện, liên lạc và kết nối các bạn TNV trong nhóm.

– Trong sự kiện, quản lý các bạn TNV trong khu vực được chỉ định. Báo cáo, cập nhật tình hình với Trưởng TNV hoặc BTC.

- Sau sự kiện, trao những quyền lợi của sự kiện cho TNV theo thời gian BTC đề ra.


QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM TÌNH NGUYỆN VIÊN

Quyền lợi của tình nguyện viên

– Làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp.

– Nâng cao các kỹ năng mềm và cung cấp đầy đủ kiến thức qua các buổi tập huấn.

– Nhận Giấy Chứng nhận điện tử (E-Certificate) sau khi hoàn thành tốt công việc. Giấy chứng nhận điện tử với mục đích giảm thiểu giấy in bảo vệ môi trường.

– Nhận bảo hiểm TNV cho những ngày hỗ trợ sự kiện.

– Được chia sẻ, học hỏi, giao lưu và khám phá nhiều góc nhìn cuộc sống mới mẻ từ các bạn cùng tham gia tình nguyện và các chuyên gia của Sự kiện.

– Hỗ trợ ăn uống trong những ngày sự kiện.

– Nhận Áo thun TNV trong ngày sự kiện chính.

– Ưu tiên cộng tác trong các chương trình của VietNamJoy

– Công tác phí cho những ngày hỗ trợ sự kiện.

Yêu cầu

– Đã có kinh nghiệm trong các hoạt động Tình Nguyện.

– Khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt.

– Khả năng lãnh đạo.

– Khả năng nói trước đám đông.

– Kỹ năng làm việc nhóm.

– Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn của sự kiện

Trách nhiệm

– Tham gia các hoạt động tập huấn của Ban Tổ Chức (BTC).

– Trước sự kiện, liên lạc và kết nối các bạn TNV trong nhóm.

– Trong sự kiện, quản lý các bạn TNV trong khu vực được chỉ định. Báo cáo, cập nhật tình hình với Trưởng TNV hoặc BTC.

- Sau sự kiện, trao những quyền lợi của sự kiện cho TNV theo thời gian BTC đề ra.