ĐĂNG KÝ CÁ NHÂN


Cách thức đăng ký

Bước 1: Vận động viên đăng ký trực tuyến trên website https://actiup.net/event/tay-ho-half-marathon-2024

Bước 2: Sau khi thanh toán thành công, Vận động viên sẽ nhận email xác nhận thanh toán thành công được gửi tự động từ đơn vị bán vé qua email đã dùng để đăng ký.

Bước 3: Vận động viên nhận được email thông báo số BIB và cách thức nhận BIB từ Ban Tổ Chức muộn nhất 1 tuần trước ngày diễn ra sự kiện.

ĐĂNG KÝ NHÓM


Cách thức đăng ký

1. Đăng ký tài khoản (nếu chưa có tài khoản ActiUp)

2. Tạo nhóm:

  • Truy cập link:

    https://actiup.net/event/trang-an-marathon-2023/group-buy/create

    >>> điền thông tin nhóm >>> Gửi
    *** Lưu ý: nên đặt “Thời hạn mẫu đăng ký hết hiệu lực” vào ngày kết thúc 1 giai đoạn bán vé
  • Sau khi tạo nhóm sẽ có Link đăng ký riêng của nhóm >>> gửi link cho thành viên đăng ký

3. Hoàn tất đăng ký nhóm:

  • Sau khi các thành viên đã đăng ký xong, trưởng nhóm bấm chọn biểu tượng Ảnh đại diện >> Quản lý nhóm đăng ký >> Gửi thông tin >>> Xác nhận thanh toán >>> Admin check mail hướng dẫn thanh toán*** Bước “gửi thông tin” nếu % chiết khấu hiện chưa chính xác, admin nhắn cho BTC để được hỗ trợ
  • Sau khi thanh toán, trong vòng 1 ngày làm việc, các thành viên sẽ nhận được mail đăng ký thành công. Hoàn tất quy trình đăng ký.

To Be Update